Общо отчетно събрание на БКА

На 06.04.2020 г. от 17:30 ч. в Лаборатория по картография, УАСГ – Ректорат ще се проведе Годишно общо отчетно събрание на Българска картографска асоциация.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и мерките, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19, Годишното общо събрание на БКА, обявено за 6.04.2020 г., е отменено.

Можете да се запозанете с годишния отчет за дейността на БКА тук.

Гласуването от членовете на Общото събрание на БКА за приемане на отчета се осъществява електронно в срок до 10.04.2020 г. – bgcartography@gmail.com.