Събития

Международни научни конференции

7th International Conference on Cartography & GIS Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster Management

Събитието ще се състои по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

18-23 юни 2018, Созопол, България

www.iccgis2018.cartography-gis.com

Организатори:

Президент на международен организационен комитет: Милан Конечни
Президент на локален организационен комитет: Теменужка Бандрова

Технически секретар: Стефан Бончев

Съорганизатори:


6th International Conference on Cartography & GIS Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crisis Management

13-17 юни 2016, Албена, България

www.iccgis2016.cartography-gis.com

Организатори:

Президент на международен организационен комитет: Милан Конечни
Президент на локален организационен комитет: Теменужка Бандрова

Технически секретар: Стефан Бончев


Електронно издание на сборника с доклади от конференцията може да изтеглите тук!


5th International Conference on Cartography & GIS Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crisis Management

15-20 юни 2014, Ривиера, България

www.iccgis2014.cartography-gis.com

Организатори:

Президент на международен организационен комитет: Милан Конечни
Президент на локален организационен комитет: Теменужка Бандрова

Технически секретар: Стефан Бончев


Електронно издание на сборника с доклади от конференцията може да изтеглите тук!


4th International Conference on Cartography & GIS Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crisis Management

18-22 юни 2012, Албена, България

Уеб сайт на събитието

Организатори:

Президент на международен организационен комитет: Милан Конечни
Президент на локален организационен комитет: Теменужка Бандрова

Технически секретар: Георги Железов


Електронно издание на сборника с доклади от конференцията може да изтеглите тук!


3rd International Conference on Cartography & GIS Seminar with EU cooperation on Early Warning and Disaster / Crisis Management

15-20 юни 2010, Несебър, България

Уеб сайт на събитието

Организатори:

Президент на международен организационен комитет: Милан Конечни
Президент на локален организационен комитет: Теменужка Бандрова

Технически секретар: Силвия Маринова


Електронно издание на сборника с доклади от конференцията може да изтеглите тук!


3rd ISDE Digital Earth Summit

15-20 юни 2010, Несебър, Българияa

Уеб сайт на събитието

Организатори:

Президент на международен организационен комитет: Милан Конечни
Президент на локален организационен комитет: Теменужка Бандрова

Технически секретар: Силвия Маринова


Електронно издание на сборника с доклади от конференцията може да изтеглите тук!