Сертификат за качество


Сертификат за качество на картографски продукт,
и
здаван от Българска картографска асоциация (БКА)

За да бъде издаден сертификат за качество от БКА, картографският продукт трябва да отговаря на условия за точност, достоверност и високо качество на проектиране и изработване.
Сертификатът се издава на основата на експертна оценка от  от тричленна комисия на БКА и се утвърждава от УС на БКА до 10 работни дни след постъпване на заявката.

Условия
Цени


Сертифицирани картографски издания

Номер на сертификат Заглавие Вид Език Мащаб Проекция Формат Материал Страници Автор Издател Година на издаване
0001/1.12.2017 Странджа – туристическа карта карта, дипляна български и английски 1: 110 000 UTM, WGS 84, географска мрежа през 10’ 70,0 х 100,0 cm – разгънат; 22,0 х 12,5 cm - сгънат хартия КартГео § ГЕОПАН КартГео § ГЕОПАН 2016
0002/27.02.2018 Проект Странджа / Йълдъз – планина без пожари карта, стенна български и английски 1: 100 000 UTM, WGS 84, географска мрежа през 10’ 110 х 128 cm хартия КартГео § ГЕОПАН КартГео § ГЕОПАН 2014
0003/10.05.2018 Община Созопол – туристическа карта карта, дипляна български и английски 1:50 000; 1:15 000 UTM, географска мрежа: карта на Община Созопол: през 1’ 70,0 х 100,0 cm – разгънат; 22,7 х 11,5 cm - сгънат хартия КартГео § ГЕОПАН КартГео § ГЕОПАН 2018
0004/20.03.2019 Република България релефна карта български хоризонтален мащаб 1:570 000; вертикален мащаб 1:90 000 Ламбертова кнформна, географск мрежа през 1 ° 108/82 cm пластмаса КартГео КартГео 2019