Членове на БКА

Управителен съвет

Председател на Управителен съвет

  • Теменужка Бандрова, ръководител на Лаборатория по картография, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Заместник председатели на Управителен съвет

  • Румяна Вацева, Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките
  • Георги Гладков, директор Дирекция „Пространствени данни“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Членове на Управителен съвет

  • Ангел Ангелов, управител „Геодетект“ ЕООД
  • Евгения Караджова, управител ЕСРИ България
  • Петър Пенев, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Главен секретар на Управителен съвет

  • Силвия Маринова, Университет по архитектура, строителство и геодезия

 

Контролен съвет

  • Венета Коцева, Лесотехнически университет, София
  • Георги Железов, Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките
  • Ирина Салчева, Географска информационна система“ ЕООД, София

 

Членове към януари 2018

Юридически лица

Желаете да бъдете член на БКА като юридическо лице? Моля, заявете тук!
 

Физически лица


 
Желаете да бъдете член на БКА като физическо лице? Моля, заявете тук!
 

Учредители на БКА

Списък с учредителите на БКА