Членове на БКА

Управителен съвет

Председател на Управителен съвет

  • Теменужка Бандрова, ръководител на Лаборатория по картография, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Заместник председатели на Управителен съвет

  • Румяна Вацева, Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките
  • Георги Гладков, директор Дирекция „Пространствени данни“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Членове на Управителен съвет

  • Ангел Ангелов, управител „Геодетект“ ЕООД
  • Евгения Караджова, управител ЕСРИ България
  • Петър Пенев, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Главен секретар на Управителен съвет

  • Силвия Маринова, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Контролен съвет

  • Венета Коцева, Лесотехнически университет, София
  • Георги Железов, Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките
  • Ирина Салчева, Географска информационна система“ ЕООД, София

Членове към март 2020

Юридически лица

Желаете да бъдете член на БКА като юридическо лице? Моля, заявете тук! 

Физически лица

Име Организация
Александър Янакиев Геоконсулт ООД
Ангел Ангелов Геодетект ЕООД
Аспарух Камбуров Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Валентина Николова Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Велимира Стоянова НИГГГ - БАН
Венета Коцева Лесотехнически университет
Георги Железов НИГГГ - БАН
Георги Гладков Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията
Гергана Антова УАСГ
Добрин Петков УАСГ
Елена Пейчинова УАСГ
Емилия Черкезова НИГГГ - БАН
Ивайло Костовски
Ирина Салчева ГИС София
Кремена Буркхард Лайбниц Университет Хановер, Германия
Любка Пашова НИГГГ - БАН
Максимилиана Емилова ГИС София
Мария Асенова Лесотехнически университет
Мариян Марков Военно-географска служба
Милена Данаилова Институт за космически изследвания и технологии, БАН
Надка Стоименова УАСГ
Никола Йонов УАСГ
Николай Найденов УАСГ
Пенка Кастрева Югозападен университет, Благоевград
Петър Пенев УАСГ
Радка Колева Лесотехнически университет
Росица Янева БАН
Румяна Вацева НИГГГ - БАН
Силвия Маринова УАСГ
Станислав Василев УАСГ
Стефан Бончев УАСГ
Стефан Георгиев ГИС София
Стефан Пейков МТКЦ Геопан ООД
Таня Славова Българска геоинформационна компания
Теменужка Бандрова УАСГ
Яна Липийска Геодетект ЕООД
Евгения Караджова ЕСРИ България
Дейвис Динков НИГГГ - БАН

Желаете да бъдете член на БКА като физическо лице? Моля, заявете тук! 

Учредители на БКА

Списък с учредителите на БКА