Електронни книги

GPS and GIS Techniques in Cartographic Analyses and Applications

Ymer Kuka

Тематично картографиране и визуализация за ранно предупреждение и управление при кризи

Силвия Маринова

Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование

Деница Савова-Георгиева

Да научим за природните бедствия

Деница Савова-Георгиева