8ICCGIS Proceedings, Vol. 1

Първа част на Сборника с доклади от 8-мата Международна конференция по картография и ГИС вече е публикуван на сайта на конференцията.

Конференцията е отложена за 14-19 юни 2021 г. поради пандемията COVID-19. Организационният комитет на 8ICCGIS реши Proceedings, Vol. 1 да бъде публикуван през 2020 и Vol. 2 в през 2021.