Напусна ни инж. Иван Петров

На 06 януари 2020 г. загубихме един виден картограф, инж. Иван Петров

Инж. Иван Петров е роден на 10 април 1933 г. в гр. София. Той завършва VI Софийска мъжка гимназия, а през 1957 г. се дипломира в Геодезически факултет на тогавашния ИСИ (сега УАСГ), специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.

Над 60 години работи за развитие на българската картография, като 15 години заема длъжността управител на „Картография“ ЕООД, автор и редактор на стотици карти и атласи. С ентусиазъм и професионализъм подкрепя учредяването на Българска картографска асоциация през 2011 г.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои на 08.01.2020 г. (сряда) от 12:00 ч. в църква Св. Георги Победоносец, гр. София, бул. Патриарх Евтимий 90.