Председателят на БКА Теменужка Бандрова връчи грамоти и награди в Деня на картата 7.11.2016

p1070378В Деня на картата 7 ноември, 2016 г. председателят на БКА Теменужка Бандрова връчи грамоти и награди на Румяна Джибова, с. Баничан и представител на община Дряново – Ивайло Лисичков, за принос към българската картография, по случай Международната година на картата 2015-2016 и 5 години от създаването на БКА.

Продължете с четенето

Отбелязахме Деня на картата – 7.11.2016!

p1070433Събитието се проведе във връзка с Международната година на картата 2015 – 2016 и бе организирано от Българска картографска асоциация, Софийски университет „Св. Климент Охридски и Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Проведе се семинар по актуални картографски теми. Събитието включваше и изложба на български картографски произведения.

07.11.2016 – ДЕН НА КАРТАТА – Програма

map-day-2016_programaЗаповядайте на „ДЕН НА КАРТАТА” на 7 ноември 2016 г. от 10:00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”.

Програма:

10:00-10:20 Езикът на картата – познат и непознат
Станислав Василев, УАСГ
10:20-10:40 Ортофотозаснемане на долмени в община Тополовград
Антон Филипов, СУ „Св. Кл. Охридски”
10:40-11:00 Космическа картография
Евгения Сарафова, СУ „Св. Кл. Охридски”
11:00-11:20 Предизвикателства при създаването на исторически карти
Елена Дункова, Датамап Европа
11:20-11:40 Кафе пауза
11:40-12:00 Картата на Хиър
Александър Тодоров, Хиър България
12:00-12:20 Стари и редки географски карти
Иван Дреников
12:20-12:40 Везана карта на с. Баничан, общ. Гоце Делчев
Румяна Джибова
12:40-13:00 Релефна карта на България
Представител на Исторически музей гр. Дряново

07.11.2016 – ДЕН НА КАРТАТА

map-day-objqvaБЪЛГАРСКА КАРТОГРАФСКА АСОЦИАЦИЯ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ
И ГЕОГРАФИЯ – БАН

организират „ДЕН НА КАРТАТА” на 7 ноември 2016 г. от 10:00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”. Събитието се провежда във връзка с Международна година на картата 2015 – 2016 и осигурява академичен форум за дискусия на актуални научни проблеми в областта на картографията.

Заповядайте на събитието, както и да посетите изложба на исторически и съвременни карти.

Росица Янева с награда за млад учен в конкурса Danubius Young Scientist Award 2016

p1050627Росица Янева, дипломиран инженер геодезист от УАСГ и наскоро дипломиран докторант към НИГГГ, БАН, спечели награда за млад учен в конкурса Danubius Young Scientist Award 2016 от Австрийския институт за Дунавския регион и Централна Европа. Наградата се присъжда на млади учени, които работят по различни научни проблеми в Дунавския регион, като се избира по един победител от всяка една страна. Церемонията по награждаване ще се проведе в град Кремс, Австрия, която ще съвпадне с конференция на ректорите от дунавските университети, като президентът Росен Плевнелиев ще изнесе поканен доклад.

Инж. Имер Кука от Косово защити успешно своя дисертационен труд

ymerНа 15 септември 2016 г. инж. Имер Кука от Косово защити успешно своя дисертационен труд на тема „GPS and GIS Techniques in Cartographic Analysis and Applications“ с научен ръководител проф. Теменужка Бандрова и придоби образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Картография (вкл. тематично географско картографиране)“.