10 години БКА

Днес, 8 април 2021, Българска картографска асоциация отбелязва 10 години от своето създаване. Благодарим на всички членове – физически и юридически лица за приноса им към българската картография и издигане на престижа ѝ на международно ниво!