Отчет за дейността на БКА за периода април 2020 г. – април 2021 г.

В годишния отчет за периода април 2020 – април 2021 г. са отбелязани основните дейности, извършени от Българска картографска асоциация (БКА). Подробна информация може да се намери на интернет страницата на БКА.

Изминалата година бе изпълнена с много трудности и предизвикателства поради пандемичната обстановка в България и по света. Всички събития и форуми, организирани от БКА, се проведоха онлайн.

Отчет за дейността на БКА за периода април 2020 г. – април 2021 г.