Видео конкурс на МКА

videoМеждународната Картографска Асоциация организира конкурс за създаване на 1-2 минутно видео на тема „Модерна картография и МКА“. Участниците трябва да представят ролята на картографите във всекидневния живот. Повече информация можете да намерите тук.

Награда за инж. Надка Стоименова, докторант по картография

observeИнж. Надка Стоименова, докторант по картография спечели награда за участие в OBSERVE-BGNet-EGIDa joint Workshop “Earth Observation for the Social benefit of the Balkans”, Истанбул, Турция, 18-19 ноември 2011 г. Ръководител на Проекта за България е доц. Петър Пенев.
www.observe-fp7.eu