Сътрудничество между „Геодетект“ и НИГГГ, БАН

sutrudnichestvoНа 03.10.2012 г. между фирма “Геодетект” ЕООД, в качеството си на официален партньор за територията на Република България на водещата руска компания в областта на геоинформационните технологии – Конструкторско бюро „Панорама”, представлявана от инж. Калинка Ангелова и д-р. инж. Ангел Ангелов и Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН, представляван от директора проф. дфн Николай Милошев беше подписан договор за сътрудничество.

Съгласно договора в ГИС центъра на Департамент “География” беше предоставено програмно осигуряване „Панорама”.