3D Urban Visualisation Open Web Technologies

courceБКА с ТУ Делфт и Лаборатория по картография, УАСГ организират курс на тема: 3D Urban Visualisation Open Web Technologies. За повече информация виж тук.