Календар на БКА и ВГС за Международната година на картата

BCA_calendar_CoverПрез 2015-2016 година, обявена от ООН за Международна година на картата, всеки член на Българска картографска асоциация ще получи подарък значка за принадлежност и календар – специално издание на БКА и Военно-географската служба. Календарът е за 2015 и 2016 година и съдържа 12 колоритни детски рисунки, участници в националното състезание „Карта на Света“ и 12 уникални стари карти на български територии, предоставени от ВГС.

Нова карта на Странджа от двете страни на българо-турската граница

strandjaВ изпълнение на трансграничния проект „СТРАНДЖА / ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ е проектирана и изработена карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхващаща района на държавната граница между р. България и р. Турция по протежение на 182 км.

Продължете с четенето

Образователна и научна степен “доктор” бе присъдена на генералния секретар на БКА

phdОбразователна и научна степен “доктор” по професионално направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия”, научна специалност “Картография“ бе присъдена на ас. инж. Силвия Маринова, генерален секретар на Българска картографска асоциация.