Работна среща по проекта GI-N2K за района на Югоизточна Европа

logo_siteАсоциацията за геопространствена информация в Югоизточна Европа (AGISEE, www.agisee.org) и Geo-SEE Института, Скопие, Република Македония (www.geo-see.org) организират работна среща в рамките на европейския проект GI-N2K (Geographic information: Need to KnowГеографска информация: Необходимо да Знаете) (http://www.gi-n2k.eu/). Основната цел на проекта е да се подобри начинът, по който бъдещите специалисти в областта на използване на географската информация /ГИ/ се подготвят за пазара на труда, така че ГИ-секторът да се развива по един динамичен и иновативен начин. Работната среща е адресирана към изследователи и преподаватели от академичните и частни образователни среди, специалисти по човешки ресурси и всички интересуващи се от географска информация. Участниците от страните в Югоизточна Европа ще имат възможност да тестват разработената динамична електронна GI-BoK платформа чрез примери и казуси от практиката. Работната среща ще се проведе на 1 септември 2016 г. (четвъртък) в София в “Дом на учения” – БАН. Регистрацията ще се извършва от 1 май до 25 август 2016 г. на посочения интернет адрес. Програмата на срещата ще бъде обявена  допълнително.

За повече подробности: http://agisee.org/bokws.php