TERRA AUSTRALIS INCOGNITA (Непознатата Южна земя)

1ТERRA AUSTRALIS INCOGNITA (Непознатата Южна земя) е проект от програмата ЕКОАНТАР на Българския антарктически институт, чиято цел е да събере и направи достъпни всички известни досега географски карти, изобразяващи Антарктида от древността като проследи тяхното развитие през вековете до днес, също така да покаже съвременните карти на Ледения континент, включващи топографски, геоложки, сателитни изображения, карти на ледената и подледена повърхност на континента, карти на различните изследователски бази и т.н.

Разбира се, специално внимание се обръща на българския принос в картографията на Антарктида, като ще бъдат включени картите на проф. Любомир Иванов на о-в Ливингстън и цифрова едромащабна топографска карта в района на Българската антарктическа база, съставена по време на 24-та Антарктическа експедиция от екипи на Военно-географската служба на Министерство на отбраната (ВГС на МО) и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), финансиран от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Картите ще бъдат разделени на няколко периода, отразяващи историческото им развитие. Проектът се разработва със съдействието на Катедра „Геоинформационни системи и картография” на Геолого-географксия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Комисията по Антарктически наименования на Република България, както и членовете на 24 Българска антарктическа експедиция и преподаватели. На 30 ноември се отбелязва Международния ден на картата, а на 1 декември Международния ден на Антарктида. Тогава всички събрани карти ще бъдат представени в изложба в Централното фоайе на Софийския университет.

Идеята е те да бъдат придружени с богати обяснителни текстове и данни за техните автори, период на изследване, принос и интересни факти. След представянето им пред обществеността картите и текстовете ще бъдат събрани в своеобразен атлас на Антарктида. Така всеки, който има желание ще може да проследи интересната история на континента и да помисли дали с нещо може да допринесе не само за неговото, а и за бъдещето на цялата планета.

Инициативата е част от Международната година на картата 2015-2016 г., съгласно решение на Международната картографска асоциация (ICA) всички картографски събития през 2015-2016 г. ще бъдат под мотото „We love maps!” (Ние обичаме картите!) на Асоциацията. Целта е да се популяризира значението на картите и геоинформацията, картографските произведения в целия свят, както и развитието на картографските методи за изобразяване на заобикалящия ни свят за нуждите и развитието на обществото в глобален и регионален аспект. Освен това антарктическата картографска сбирка е посветена на деня на картата – 30 ноември и Международния ден на Антарктида 1 декември.

Целта е чрез проследяване на историята на последния все още чист и малко засегнат от човешката дейност континент да се привлече общественото внимание към неговото опазване и бъдеща експлоатация и един вид апел към опазването на уникалната флора и фауна.

Проектът се реализира в рамките на честванията на 25-та годишнина от подписването на Мадридския протокол за опазване на околната среда към Договора за Антарктика.

2