Годишно общо отчетно-изборно събрание на БКА

logoНа 14 април 2015 г. (вторник), от 17.00 ч. в Лаборатория по картография, УАСГ, Ректорат, етаж 1, ще се проведе Годишно общо отчетно-изборно събрание на Българска картографска асоциация.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БКА – април 2011 г. – април 2015 г.
2. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет.
3. Разни.

Пълния отчетен доклад на БКА за 2011-2015 г. може да прочетете тук.