Международна година на картата 2015-2016

IMY_logo_300x100„С искрено удоволствие искам да Ви информирам, че в четвъртата сесия на Комисията на ООН от експерти по управление на Глобална геопространствена информация в централата на ООН в Ню Йорк,
6-8 август 2014 г., инициативата на Международната картографска асоциация за Международна година на картата 2015-2016 беше обсъдена и взето положително решение.

Резолюцията гласи:
Комисията определя 2015-2016 за Международна година на картата, както е предложено от Международната картографска асоциация за популяризиране на значението на картите и геоинформацията.

С това постигнахме най-видимата рамка за планираните дейности и каня всички членове на семейството МКА да помислят за тяхното активно участие. За да останете в крак с времето с всички дейности по Международната година на картата, моля, посетете
www.internationalmapyear.org.

Georg Gartner
– Президент на Международната картографска асоциация


Национален комитет за организиране на събития послучай Международната година на картата