Патрон на 7ICC&GIS

Председателят на Народното събрание на Република България г-н Димитър Главчев даде съгласието си да бъде патрон на 7-мата Международна конференция по картография и ГИС.

Споразумение за сътрудничество между БКА и БЧК

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха Български червен кръст и Българска картографска асоциация на 15. 06. 2017 г

Страните се споразумяха да си сътрудничат за:

  • обучение за реакция и оказване на помощ при бедствия, аварии и кризи, ранно предупреждение на населението и намаляване на щети;
  • провеждане и съвместно участие в национални, регионални и международни срещи, конференции, семинари, учения и др.;
  • сътрудничество в областта на образованието, науката и използването на нови технологии, включително картографски и геоинформационни технологии за ранно предупреждение на населението при бедствия;
  • други дейности, които биха били полезни и биха допринесли за развитието на двете организации и обществото.

На снимката: акад. Христо Григоров, д-р х.к. и проф. д-р инж. Теменужка Бандрова