Поздравително писмо от Председателя на Народното събрание

В БКА постъпи поздравително писмо от Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цвета Караянчева по повод избора на проф. Теменужка Бандрова за Вицепрезидент на Международната картографска асоциация в гр. Токио. В писмото се дава оценка за мястото на българската картографска общност в съвременното развитие на геопространствените науки.
Госпожа Караянчева е убедена, че чрез новата позиция активно ще се продължи доброто сътрудничество на БКА с българския Парламент.