Международна година на картата 2015-2016

IMY_logo_300x100„С искрено удоволствие искам да Ви информирам, че в четвъртата сесия на Комисията на ООН от експерти по управление на Глобална геопространствена информация в централата на ООН в Ню Йорк,
6-8 август 2014 г., инициативата на Международната картографска асоциация за Международна година на картата 2015-2016 беше обсъдена и взето положително решение.

Резолюцията гласи:
Комисията определя 2015-2016 за Международна година на картата, както е предложено от Международната картографска асоциация за популяризиране на значението на картите и геоинформацията.

С това постигнахме най-видимата рамка за планираните дейности и каня всички членове на семейството МКА да помислят за тяхното активно участие. За да останете в крак с времето с всички дейности по Международната година на картата, моля, посетете
www.internationalmapyear.org.

Georg Gartner
– Президент на Международната картографска асоциация


Национален комитет за организиране на събития послучай Международната година на картата

Годишно общо отчетно-изборно събрание на БКА

logoНа 14 април 2015 г. (вторник), от 17.00 ч. в Лаборатория по картография, УАСГ, Ректорат, етаж 1, ще се проведе Годишно общо отчетно-изборно събрание на Българска картографска асоциация.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БКА – април 2011 г. – април 2015 г.
2. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет.
3. Разни.

Пълния отчетен доклад на БКА за 2011-2015 г. може да прочетете тук.

„Новости в ArcGIS 10.3 и картографски приложения”

P1020833С подкрепата на Българска картографска асоциация на 20 март 2015 г. се проведе 8 часов курс на тема: „Новости в ArcGIS 10.3 и картографски приложения” в УАСГ. Лектор беше Моника Пъдарева от ЕСРИ България. Присъстваха студенти от специализация „Картография” и преподаватели от Геодезически факултет. Софтуерът е наличен в Лабораторията по картография и може да бъде използван за научни и образователни цели.

Награждаване на победителите от 9-ти Национален конкурс за детска карта на света

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 27.02.2015 г., по време на изложбата на детски карти на света, се състоя награждаването на победителите! ВТФ „Врабчета“ и JTG Dance group поздравиха всички участници. Благодарности на всички деца, взели участие в конкурса!