07.11.2016 – ДЕН НА КАРТАТА – Програма

map-day-2016_programaЗаповядайте на „ДЕН НА КАРТАТА” на 7 ноември 2016 г. от 10:00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”.

Програма:

10:00-10:20 Езикът на картата – познат и непознат
Станислав Василев, УАСГ
10:20-10:40 Ортофотозаснемане на долмени в община Тополовград
Антон Филипов, СУ „Св. Кл. Охридски”
10:40-11:00 Космическа картография
Евгения Сарафова, СУ „Св. Кл. Охридски”
11:00-11:20 Предизвикателства при създаването на исторически карти
Елена Дункова, Датамап Европа
11:20-11:40 Кафе пауза
11:40-12:00 Картата на Хиър
Александър Тодоров, Хиър България
12:00-12:20 Стари и редки географски карти
Иван Дреников
12:20-12:40 Везана карта на с. Баничан, общ. Гоце Делчев
Румяна Джибова
12:40-13:00 Релефна карта на България
Представител на Исторически музей гр. Дряново