Годишно общо отчетно събрание

На 22.04.2024 г. (понеделник) ще се проведе Годишно общо отчетно събрание на Българска картографска асоциация. Заповядайте в 16:00 ч. в Лаборатория по картография и ГИС (зала 109), УАСГ – Ректорат, бул. Хр. Смирненски 1.

Дневен ред:

  1. Годишен отчет за дейността на БКА – април 2023 г. – април 2024 г.
  2. Обсъждане и приемане на годишния отчет.
  3. Обсъждане организацията на предстоящата 9-та Международна конференция по картография и ГИС.
  4. Разни.

Отчетен годишен доклад на БКА 2023 г. – 2024 г.