Годишно общо отчетно-изборно събрание

На 15.05.2023 г. ( понеделник ) ще се проведе Годишно общо отчетно-изборно събрание на Българска картографска асоциация. Заповядайте в 16:30 ч. в Лаборатория по картография и ГИС (зала 109) , УАСГ – Ректорат, бул. Хр исто Смирненски 1.

Дневен ред:

  1. Годишен отчет за дейността на БКА – април 2022 г. – април 2023 г.
  2. Обсъждане и приемане на годишния отчет.
  3. Избор на членове на Управителен съвет.
  4. Избор на членове на Контролен съвет.
  5. Разни.

Отчет за дейността на БКА в периода април 2022 г. – април 2023 г.