Българска картографска асоциация бе удостоена с плакет на Геодезически факултет, УАСГ

Българска картографска асоциация бе удостоена с плакет на Геодезически факултет, УАСГ за сътрудничество и подкрепа в развитието на висшето геодезическо образование.

Плакетът бе връчен на председателя на БКА проф. Теменужка Бандрова от декана на Геодезически факултет проф. Елена Пенева по време на тържествена сесия „80 години висше геодезическо образование в България“, която се проведе в рамките на честванията по повод 80-тата годишнина на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).