Излезе от печат книгата „Да научим за природните бедствия“ с автор инж. Деница Савова

Книгата е изработена по Проект „Моделиране на природни бедствия – моделиране на горски пожари“ , УАСГ- ЦНИП,
Конкурс – редовни докторанти 2015 г. Дог. № 77/2015-2016

ISBN: 978-954-724-102-2

Тази книга е създадена, за да представи природните бедствия по интересен и достъпен начин на децата в началното училище. В нея те ще намерят информация, карти, илюстрации, които ще ги запознаят с опасностите, с които природата често ни изненадва. Различните глави на книгата са посветени на наводненията, горските пожари, земетресенията, лавините, бурите и много горещото и студено време.

Книгата е издадена в Международната година на картата 2015-2016 г. и по случай 70 годишнината от създаването на UNICEF 1946-2016 г.