Награди от HERE за студентите от специализация Картография и ГИС, УАСГ

След работа на терен и попълване на картата на HERE за 10 града в България, г-н Александър Тодоров, Ръководител на регионално звено България, награди студентите от специализация Картография и ГИС, УАСГ за техния изключителен професионален принос за обновяване на картата на HERE и включването им към експертното общество на компанията.