Награда за инж. Надка Стоименова, докторант по картография

observeИнж. Надка Стоименова, докторант по картография спечели награда за участие в OBSERVE-BGNet-EGIDa joint Workshop “Earth Observation for the Social benefit of the Balkans”, Истанбул, Турция, 18-19 ноември 2011 г. Ръководител на Проекта за България е доц. Петър Пенев.
www.observe-fp7.eu

Конференция в Хърватия

conference photoПроведе се 7-мата Картографска конференция и 3-тия Хърватски NSDI и INSPIRE ден. Председателят на Управителния съвет на БКА, доц. Т. Бандрова беше поканена като главен докладчик на събитието.
www.kartografija.hr