Международна награда за инж. С. Маринова

silviaПо време на 25-тата Международна картографска Конференция в гр. Париж, Франция инж. Силвия Маринова, докторант по картография в УАСГ, получи награда за най-добър доклад като млад учен, като разходите по участието й в конференцията бяха поети от Международната Картографска Асоциация (МКА).
www.icc2011.fr