Награда за млад учен

kremenaГенералният секретар на БКА Силвия Маринова връчва наградата за млад учен от 5-тата Международна конференция по картография и ГИС на Кремена Боянова, докторант в НИГГГ, БАН.