Патрон на 7ICC&GIS

Председателят на Народното събрание на Република България г-н Димитър Главчев даде съгласието си да бъде патрон на 7-мата Международна конференция по картография и ГИС.