Видео конкурс на МКА

videoМеждународната Картографска Асоциация организира конкурс за създаване на 1-2 минутно видео на тема „Модерна картография и МКА“. Участниците трябва да представят ролята на картографите във всекидневния живот. Повече информация можете да намерите тук.