Началo

6th International Conference on Cartography & GIS

6-та Международна Конференция по Картография и ГИС

Разбери повече

Международна година на картата 2015-2016

Разбери повече

Календар на БКА и ВГС за Международната година на картата

Разбери повече

За нас


Българската Картографска Асоциация (БКА) е учредена на 8 Април 2011 в гр. София от 40 български картографи и специалисти в картографската област.
Асоциацията има за цел:

  1. Да обедини и легитимира своите членове пред обществото и държавната и общинска администрация.
  2. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавната администрация и да осигурява подкрепа за дейността им.
  3. Да предлага промени в законодателството, относно картографски дейности.
  4. Да събира и разпространява информация, относно развитието на картографските дейности в България.
  5. Да пропагандира и разпространява информация, относно международни картографски дейности.
  6. Да стимулира развитието на млади картографи.
  7. Да участва в и да организира национални и международни прояви и конференции.
  8. Да организира мрежа от институции, които да взимат общи решения за развитието на картографията в България.
  9. Да представлява българската картографска общност пред международните организации.

Учредяването на БКА е легализирано от българския съд и силно подкрепяно от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър, Асоциацията по Гео-пространствена Информация за Югоизточна Европа, много частни картографски и ГИС фирми, различни институти на Българската Академия на Науките и няколко университета.

В Париж, на 8 юли 2011 г. БКА е избрана за национален представител на България в Международната Картографска Асоциация.

Последни новини


Книгата „Tематична картография за обществото“ сред най-добрите 25 %!

tcsНашата книга „Tематична картография за обществото“ е сред най-добрите 25% изтегляни електронни книги в съответната колекция електронни книги на Springer през 2015 г. Официалния доклад на Springer може да видите тук.

Везана карта, изработена във връзка с Международната година на картата

Pano-KartaКултурните символи на село Баничан – везана карта, изработена във връзка с Международната година на картата

Румяна Джибова работи в Народно читалище „Изгрев-1930″, с.Баничан, общ. Гоце Делчев и е ръководител на проект „Най-новата стара приказка: „Културните символи на село Баничан”.

Проектът се реализира с участие и подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Автентичен фолклор“. Една от дейностите е свързана със създаване на карта на с. Баничан с нейните културни символи.
Тази дейност е заложена във връзка с международната година на картата, обявена от ООН.

Това е един иновативен демонстрационен продукт. Везаната карта е своеобразен творчески компас на наследството ни, постигнат чрез знанието и старинния занаят – везане.
Чрез този подход се представя старината до повече ползватели както от страната така и от чужбина. Водещ принцип, направляващ реализацията на проекта, е работа с младите, иновативност с фокус върху практически ориентирани решения и прилагането им.
Това е надграждащ проект на други два, с които са спечелени национални награди и отличия. Един от проектите е качен в електронната библиотека на българската база на о-в Ливингстън.

Проф. Теменужка Бандрова с награда за принос за развитие на ISDE

13640934_928778577232344_7801022411301601391_oПо време на 6-тaта среща на Международно общество за дигитална земя (ISDE), в гр. Пекин, Китай, 7-8 юли 2016 г., проф. Теменужка Бандрова, член на Консултативния съвет на Международното общество за дигитална земя и Председател на комитета за млади учени, получи диплома и награда за нейния принос за развитие и организиране на 3-тата Международна среща за дигитална земя, 2010 г. в Несебър, България.

ПАРЛАМЕНТАРНО ВНИМАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ

P1040698Комисията по икономическа политика и туризъм с председател инж. Петър Кънев и Комисията по културата и медиите с председател Полина Карастоянова към 43-тото Народно събрение на Р. България проведе среща с Българската картографска асоциация. Срещата е своеобразна кулминация на поредицата от прояви, които страната ни организира по повод обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.

Основната тема на срещата бе геопространствената информация в икономическото и културното развитие на страната. Българската картографска асоциация (БКА), която е и национален представител в Международната картографска асоциация, бе представена от водещи български учени и спецалисти, които поставиха за обсъждане шест основни проблема, постигайки единомислие по няколко основни насоки на действие.

Двете постоянни комисии на Народното събрание приеха да съдействат за организирането на представителна картографска изложба в Парламента по повод Международната година на картата и Деня на картата – 30 ноември 2016 г. Изложбите ще имат за цел да покажат състоянието на българската картография и нейното място в международното развитие на този важен клон на човешкото познание.

За да насърчат използването на резултатите от държавната и общинската администрация на страната и образователната сфера, двете парламантарни комисии приеха поканата за участие в Шестата международна конференция по картография и географски информационни системи (ICC&GIS). Те ще улеснят включването на следващата международна конференция по картография в календара на българското председателство на ЕС през 2018 г.

Институционализирането на Национален комитет за координиране усилията на всички заинтересовани страни за постигане на целите на GEO (Group of Earth Observations) и осъществяването на стратегическия план за изграждане на глобална система за наблюдение на Земята (Global Earth Observation Sistem of Sistems, GEOSS) намери пълна подкрепа както от комисиите, така и от поканените експерти и от народни представители, които присъстваха на срещата привлечени от нейната тематика. Участниците в срещата са убедени в необходимостта от внасяне на промени в Закона за геодезията и картографията за да се повиши качеството на българската картографска продукция и нейната конкурентност.

Пълна подкрепа от всички участници в срещата получи предложението за създаване на национален фонд „Българско картографска наследство“ и неговото регламентиране като част от културното наследство на страната. Отбелязана бе и необходимостта от активиране на дейността на Комисията по местните наименования. Предложено бе БКА да посочи свой представител, който да участва експертно в разработката на проблемите на геопространствената информация в работата на комисиите на Народното събрание.

В края на срещата БКА представи свое дарение от съвременни карти и атласи за библиотеката на Парламента. Това е второто дарение, което БКА прави след посрещнатото с изключителен интерес попълване на раздела за България на картографската колекция на Библиотеката на ООН в НЮ Йорк.

Comments are closed