Началo

6th International Conference on Cartography & GIS

6-та Международна Конференция по Картография и ГИС

Разбери повече

Международна година на картата 2015-2016

Разбери повече

Календар на БКА и ВГС за Международната година на картата

Разбери повече

За нас


Българската Картографска Асоциация (БКА) е учредена на 8 Април 2011 в гр. София от 40 български картографи и специалисти в картографската област.
Асоциацията има за цел:

  1. Да обедини и легитимира своите членове пред обществото и държавната и общинска администрация.
  2. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавната администрация и да осигурява подкрепа за дейността им.
  3. Да предлага промени в законодателството, относно картографски дейности.
  4. Да събира и разпространява информация, относно развитието на картографските дейности в България.
  5. Да пропагандира и разпространява информация, относно международни картографски дейности.
  6. Да стимулира развитието на млади картографи.
  7. Да участва в и да организира национални и международни прояви и конференции.
  8. Да организира мрежа от институции, които да взимат общи решения за развитието на картографията в България.
  9. Да представлява българската картографска общност пред международните организации.

Учредяването на БКА е легализирано от българския съд и силно подкрепяно от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър, Асоциацията по Гео-пространствена Информация за Югоизточна Европа, много частни картографски и ГИС фирми, различни институти на Българската Академия на Науките и няколко университета.

В Париж, на 8 юли 2011 г. БКА е избрана за национален представител на България в Международната Картографска Асоциация.

Последни новини


ПАРЛАМЕНТАРНО ВНИМАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ

P1040698Комисията по икономическа политика и туризъм с председател инж. Петър Кънев и Комисията по културата и медиите с председател Полина Карастоянова към 43-тото Народно събрение на Р. България проведе среща с Българската картографска асоциация. Срещата е своеобразна кулминация на поредицата от прояви, които страната ни организира по повод обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.

Основната тема на срещата бе геопространствената информация в икономическото и културното развитие на страната. Българската картографска асоциация (БКА), която е и национален представител в Международната картографска асоциация, бе представена от водещи български учени и спецалисти, които поставиха за обсъждане шест основни проблема, постигайки единомислие по няколко основни насоки на действие.

Двете постоянни комисии на Народното събрание приеха да съдействат за организирането на представителна картографска изложба в Парламента по повод Международната година на картата и Деня на картата – 30 ноември 2016 г. Изложбите ще имат за цел да покажат състоянието на българската картография и нейното място в международното развитие на този важен клон на човешкото познание.

За да насърчат използването на резултатите от държавната и общинската администрация на страната и образователната сфера, двете парламантарни комисии приеха поканата за участие в Шестата международна конференция по картография и географски информационни системи (ICC&GIS). Те ще улеснят включването на следващата международна конференция по картография в календара на българското председателство на ЕС през 2018 г.

Институционализирането на Национален комитет за координиране усилията на всички заинтересовани страни за постигане на целите на GEO (Group of Earth Observations) и осъществяването на стратегическия план за изграждане на глобална система за наблюдение на Земята (Global Earth Observation Sistem of Sistems, GEOSS) намери пълна подкрепа както от комисиите, така и от поканените експерти и от народни представители, които присъстваха на срещата привлечени от нейната тематика. Участниците в срещата са убедени в необходимостта от внасяне на промени в Закона за геодезията и картографията за да се повиши качеството на българската картографска продукция и нейната конкурентност.

Пълна подкрепа от всички участници в срещата получи предложението за създаване на национален фонд „Българско картографска наследство“ и неговото регламентиране като част от културното наследство на страната. Отбелязана бе и необходимостта от активиране на дейността на Комисията по местните наименования. Предложено бе БКА да посочи свой представител, който да участва експертно в разработката на проблемите на геопространствената информация в работата на комисиите на Народното събрание.

В края на срещата БКА представи свое дарение от съвременни карти и атласи за библиотеката на Парламента. Това е второто дарение, което БКА прави след посрещнатото с изключителен интерес попълване на раздела за България на картографската колекция на Библиотеката на ООН в НЮ Йорк.

Валидиране на илюстрована пощенска карта на тема „Международна година на картата 2015-2016“

P10405691На 14.04.2016 г. в Музея на съобщенията, гр. София, беше пусната в употреба илюстрована пощенска карта на тема „Международна година на картата 2015-2016“. Картата бе официално валидирана чрез поставяне на първия пощенски печат от Зам.– министъра на МТИТС Валери Борисов, Председателя на УС на БКА проф. Теменужка Бандрова и художника на пощенската карта Георги Павлов.
На събитие, инициирано от БКА, бяха поканени нейните членове, гости и филателисти, които имаха възможността да се сдобият с уникалното пощенско издание – първото по рода си в света, посветено на Международна година на картата 2015-2016.

Награди по случай 5 години от създаването на БКА

P1040511На Общото събрание на БКА, състояло се на 14.04.2016 г., за принос към българската картография, по случай Международната година на картата 2015-2016 и 5 години от създаването на БКА, бяха наградени юридически и физически лица – членове на асоциацията.

Отчет за дейността на БКА за периода април 2015 г. – април 2016 г.

newslide4Разглежданият период от отчета на БКА обхваща множество събития, посветени на обявената от ООН 2015-2016 за Международна година на картата. Накратко са отбелязани проведените срещи, изложби и други събития, а по-подробна информация може да се намери на Интернет страницата на БКА и на нейния Фейсбук.

Отчет за дейността на БКА за периода април 2015 г. – април 2016 г.

Comments are closed