Началo

Годишно общо отчетно-изборно събрание на БКА

Разбери повече

Международна година на картата 2015-2016

Разбери повече

Календар на БКА и ВГС за Международната година на картата

Разбери повече

За нас


Българската Картографска Асоциация (БКА) е учредена на 8 Април 2011 в гр. София от 40 български картографи и специалисти в картографската област.
Асоциацията има за цел:

  1. Да обедини и легитимира своите членове пред обществото и държавната и общинска администрация.
  2. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавната администрация и да осигурява подкрепа за дейността им.
  3. Да предлага промени в законодателството, относно картографски дейности.
  4. Да събира и разпространява информация, относно развитието на картографските дейности в България.
  5. Да пропагандира и разпространява информация, относно международни картографски дейности.
  6. Да стимулира развитието на млади картографи.
  7. Да участва в и да организира национални и международни прояви и конференции.
  8. Да организира мрежа от институции, които да взимат общи решения за развитието на картографията в България.
  9. Да представлява българската картографска общност пред международните организации.

Учредяването на БКА е легализирано от българския съд и силно подкрепяно от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър, Асоциацията по Гео-пространствена Информация за Югоизточна Европа, много частни картографски и ГИС фирми, различни институти на Българската Академия на Науките и няколко университета.

В Париж, на 8 юли 2011 г. БКА е избрана за национален представител на България в Международната Картографска Асоциация.

Последни новини


Годишно общо отчетно-изборно събрание на БКА

logoНа 14 април 2015 г. (вторник), от 17.00 ч. в Лаборатория по картография, УАСГ, Ректорат, етаж 1, ще се проведе Годишно общо отчетно-изборно събрание на Българска картографска асоциация.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БКА – април 2011 г. – април 2015 г.
2. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет.
3. Разни.

Пълния отчетен доклад на БКА за 2011-2015 г. може да прочетете тук.

„Новости в ArcGIS 10.3 и картографски приложения”

P1020833С подкрепата на Българска картографска асоциация на 20 март 2015 г. се проведе 8 часов курс на тема: „Новости в ArcGIS 10.3 и картографски приложения” в УАСГ. Лектор беше Моника Пъдарева от ЕСРИ България. Присъстваха студенти от специализация „Картография” и преподаватели от Геодезически факултет. Софтуерът е наличен в Лабораторията по картография и може да бъде използван за научни и образователни цели.

Награждаване на победителите от 9-ти Национален конкурс за детска карта на света

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 27.02.2015 г., по време на изложбата на детски карти на света, се състоя награждаването на победителите! ВТФ „Врабчета“ и JTG Dance group поздравиха всички участници. Благодарности на всички деца, взели участие в конкурса!

9-ти Национален конкурс за детска карта на света – Наградени участници!

Списък на  участници, които ще бъдат наградени в 9-тия Национален конкурс за детска карта на света на тема „Моето място в съвременния свят”, може да намерите тук! Честито на отличените! Сърдечно благодарим на всички 210 участници в конкурса от цяла България!!!

Заповядайте на изложбата от детски карти на света, която ще се проведе на 27 февруари 2015 г., от 14:00 часа в изложбената зала на Архитектурния факултет на УАСГ. Наградените деца ще бъдат поздравени от ВТФ „Врабчета“ и JTG Dance group.

Comments are closed