Началo

Годишно общо отчетно-изборно събрание на БКА

Разбери повече

Международна година на картата 2015-2016

Разбери повече

Календар на БКА и ВГС за Международната година на картата

Разбери повече

За нас


Българската Картографска Асоциация (БКА) е учредена на 8 Април 2011 в гр. София от 40 български картографи и специалисти в картографската област.
Асоциацията има за цел:

  1. Да обедини и легитимира своите членове пред обществото и държавната и общинска администрация.
  2. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавната администрация и да осигурява подкрепа за дейността им.
  3. Да предлага промени в законодателството, относно картографски дейности.
  4. Да събира и разпространява информация, относно развитието на картографските дейности в България.
  5. Да пропагандира и разпространява информация, относно международни картографски дейности.
  6. Да стимулира развитието на млади картографи.
  7. Да участва в и да организира национални и международни прояви и конференции.
  8. Да организира мрежа от институции, които да взимат общи решения за развитието на картографията в България.
  9. Да представлява българската картографска общност пред международните организации.

Учредяването на БКА е легализирано от българския съд и силно подкрепяно от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър, Асоциацията по Гео-пространствена Информация за Югоизточна Европа, много частни картографски и ГИС фирми, различни институти на Българската Академия на Науките и няколко университета.

В Париж, на 8 юли 2011 г. БКА е избрана за национален представител на България в Международната Картографска Асоциация.

Последни новини


Картографска изложба, FIG Working Week, София 2015

P1030780БКА, с подкрепата на МКА, организира картографска изложба по случай Международна година на картата 2015-2016, по време на FIG Working Week 17-21 май 2015, София.

Участници в изложбата:

Bulgarian Cartographic Association, Barbara Petchenik Competition-National level
Cartographic Studio DavGEO, Bulgaria
Croatian Cartographic Society
DataMap-Europe, Bulgaria
GEOPAN Ltd, Bulgaria
GIS-Sofia Ltd., Bulgaria
KartGeo Ltd., Blugaria
Military Geographic Service, Bulgaria
University of Pristina
University of Tetovo, FYRO Macedonia

Международна година на картата, FIG Working Week, София 2015

P1030534International Map Year 2015-2016, Speaking session, FIG Working Week 19 May 2015

Chair: Prof. Georg Gartner, President ICA, Austria
Rapporteur: Prof. Dr. Temenoujka Bandrova, President, Bulgarian Cartographic Association

A Short Note on the The International Map Year 2015/16 by Prof. Georg Gartner, President, ICA

Zbyněk Štěrba, Milan Konečný and Čeněk Šašinka (Czech Republic):
Research on Usability Testing and Cognitive Issues of Cartographic Visualizations in the Context of Different Groups of Users

Georg Gartner (Austria):
A Basemap for Austria

Silvia Marinova, Temenoujka Bandrova, Mihaela Kouteva-Guentcheva and Stefan Bonchev (Bulgaria):
Thematic Mapping for Disaster Risk Assessment in Case of Earthquake

Bashkim Idrizi (Macedonia, FYROM), Ismail Kabashi and Atdhe Buzhala (Kosovo):
Mobile Application Based on Android Platform for Referent Points of Third Order in the City of Prishtina

Phileppe De Maeyer, K. De Coene, B De Wit, K Ooms and M Van den Berghe (Belgium):
Development of a Tool Allowing the Elaboration of a Geographical Database of Early Modern Flanders and Brabant

Temenoujka Bandrova (Bulgaria):
Bulgarian Cartographic Association – Mission and Strategic Development

Годишно общо отчетно-изборно събрание на БКА

logoНа 14 април 2015 г. (вторник), от 17.00 ч. в Лаборатория по картография, УАСГ, Ректорат, етаж 1, ще се проведе Годишно общо отчетно-изборно събрание на Българска картографска асоциация.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на БКА – април 2011 г. – април 2015 г.
2. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет.
3. Разни.

Пълния отчетен доклад на БКА за 2011-2015 г. може да прочетете тук.

„Новости в ArcGIS 10.3 и картографски приложения”

P1020833С подкрепата на Българска картографска асоциация на 20 март 2015 г. се проведе 8 часов курс на тема: „Новости в ArcGIS 10.3 и картографски приложения” в УАСГ. Лектор беше Моника Пъдарева от ЕСРИ България. Присъстваха студенти от специализация „Картография” и преподаватели от Геодезически факултет. Софтуерът е наличен в Лабораторията по картография и може да бъде използван за научни и образователни цели.

Comments are closed